Skip Navigation Links
דף הבית
אודות
שירותים
מוצרים
לקוחות
יזמים
תהליכים
צור קשר
english

שאלות ותשובות

מידע עדכני

תהליכים ליזמים

חברת Bfocus מספקת מענה כולל ליזם בכל התחומים הרלוונטיים לבניית ערך למיזם,
ועד לשלב שבו הוא מוכן לגיוס השקעה או ליצירת שותפות עסקית.

החברה מבצעת עיצוב ופיתוח קונספטים (מרעיון למוצר), תכנון מודלים ואבי טיפוס ועד תכנון
תבניות לייצור, ליווי והנחייה בתהליך הייצור וקישור לגורמי שיווק ולמשקיעים רלוונטיים.
כחלק מהתהליך, ועל מנת לאפשר ליזם להבין את מיקום, משמעות וחשיבות התהליכים השונים
במפגש עם המשקיע הפוטנציאלי, חברת Bfocus מספקת ליווי והנחייה עסקית ליזמים לכל אורך התהליך. ההנחיה, אבחון אסטרטגיה עסקית, ליווי לפגישות ומתן אבחנה עסקית רלוונטית בשלבי תהליך הפיתוח, מתבצעים ע"י יועצים עסקיים מוסמכים מהלשכה ליועצים עסקיים של ישראל.

חברת Bfocus מספקת שלוש תוכניות שונות ליזמים.
התכניות והתהליכים מתוארים בסכמות הבאות:
תוכנית אלפה: תכנית בסיסית – הערכת התכנות מיזם.
תוכנית בטא: תכנית מתקדמת – הערכת התכנות ושווי מיזם.
תוכנית גמא: תכנית מלאה – פיתוח לאב טיפוס.

תוכנית אלפה:
תכנית בסיסית – הערכת התכנות מיזם. עלות משוערת: X ש"ח.

תכנית אלפא

תוכנית בטא:
תכנית מתקדמת – הערכת התכנות ושווי מיזם. עלות משוערת: Y ש"ח.
תכנית בטא

תוכנית גמא:
תכנית מלאה – פיתוח לאב טיפוס. עלות משוערת, יעדים ואבני דרך יבנו בהתאם לסוג ואופי המיזם.

תכנית גמא
החברה המובילה בעיצוב מוצרים
        כניסה    מפת אתר     דרושים